(+36) 1 555-2-888   |   notebook@notebook.hu   |   

Üdvözöljük!

Az Ön bevásárlókosara üres.

„NO PROBLEM” GARANCIA AKCIÓ
A „NO PROBLEM” GARANCIA AKCIÓ FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI
A Toshiba bízik benne, hogy TOSHIBA laptopja, táblagépe vagy televíziója jó befektetésnek bizonyul. A Toshiba véletlen sérülés esetén ingyenes javítást, lopás esetén TOSHIBA cserelaptopot, táblagépet vagy televíziót biztosít, a tárolóeszköz meghibásodása esetén pedig adat-helyreállítási szolgáltatást kínál az alábbi feltételek és kikötések értelmében. Az alábbiakban a TOSHIBA Europe GmbH vállalat németországi irodája (41460 Neuss, Hammfelddamm 8 – a továbbiakban „Toshiba”) által megrendezett „No Problem” Garancia akcióban történő részvétel jogi feltételei és kikötései olvashatók. Az ajánlat 2012. április 16-tól 2012. szeptember 30-ig érvényes, és Magyarország állandó lakosai vehetik igénybe. Az akcióban a fent említett országban vásárolt TOSHIBA laptopok, táblagépek és televíziók vehetnek részt. Az akció csak a vásárlás országában és csak a fent nevezett ország állandó lakosai számára érvényes. Az akcióban csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A 2012. szeptember 30-a után vásárolt TOSHIBA laptopok, táblagépek és televíziók már nem regisztrálhatók, és nem vesznek részt az akcióban. A részvételhez a felhasználónak regisztrálnia kell az alább megadott webhelyen. A regisztrációt a termék megvásárlását követő 14 napon belül kell elvégezni. Egy TOSHIBA laptop, táblagép vagy televízió csak egyszer regisztrálható. Többszöri regisztrációra nincs lehetőség. Azonban egy regisztrációhoz több megvásárolt TOSHIBA laptop, táblagép és televízió is tartozhat, és több kérelmet is be lehet nyújtani.

1. Regisztráció Jelentkezzen be a https://www.noproblemguarantee.com webhelyre a vásárlást követő 14 napon belül, és regisztráljon az akcióba. Ne feledje, hogy a „No Problem Guarantee” Garancia akcióba történő regisztráció a normál jótállás regisztrációját is automatikusan tartalmazza. Az így létrejövő normál jótállási regisztráció szintén díjmentes. TOSHIBA laptopját, táblagépét és televízióját a www.noproblemguarantee.com webhelyen található űrlap kitöltésével regisztrálhatja az akcióba. A regisztrációs űrlapot hiánytalanul kell kitölteni. A regisztráció befejeztével megerősítő e-mailt kap az no-reply@toshiba-teg.com címről. Az e-mail megerősíti, hogy regisztrált, és tartalmaz egy regisztrációs számot, amelyet meg kell őriznie a későbbi levelezéshez, illetve az esetleges kérelmek benyújtásához. A Toshiba az érvényes akciós regisztrációs szám nélküli összes kérelmet elutasítja. Az összes regisztrációnak legkésőbb 2012. október 14-éig be kell érkeznie, és az akció keretében legfeljebb 2013. szeptember 30-ig lehet kérelmet benyújtani. Ne feledje, hogy újonnan megvásárolt TOSHIBA laptopját, táblagépét vagy televízióját a vásárlást követő 14 napon belül kell regisztrálnia online a következő címen: https://www.noproblemguarantee.com.

2. Ismertetés A részvételre jogosult készülékek: Bármely TOSHIBA laptop, táblagép vagy televízió, amelyet 2012. április 16. és 2012. szeptember 30. között vásárolnak az akcióban részt vevő országban, és a vásárlást követő 14 napon belül regisztrálják. A felújított, helyreállított és/vagy bérbe vett TOSHIBA laptopok nem vehetnek részt az akcióban. Részt vevő ország: Magyarország Véletlen sérülés: Az akcióban részt vevő termék megsemmisülése, illetve minden olyan károsodása, amely kedvezőtlen hatással van a készülék működésére, amennyiben a megsemmisülést vagy károsodást a jelen általános szerződési feltételekben felsorolt kivételektől különböző, váratlan külső körülmény okozta. Lopás: Minden dokumentált betörésből származó vagy az erőszak egyértelmű jeleit mutató, rendőrségen bejelentett lopás a jelen általános szerződési feltételekben felsorolt kivételeken felül. Adat-helyreállítás: Tartalmazza az adat-helyreállítás lehetőségének felmérését, illetve amennyiben lehetséges, a tárolt adatok helyreállítását és új tárolóeszközre történő mentésüket, amelyet a Toshiba visszajuttat a tulajdonoshoz. Csere: Az akcióban részt vevő készülék cseréje egy, a termékcsaládnak megfelelő, azonos típusú készülékre (vagy ha ilyen készülék már nem érhető el, egy neki megfelelő, azonos funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkező másik készülékre; ez alól kivételt képez a sérült termék formatervezése, színe, mérete és tömege, amelyek esetében a sérült termékhez lehető legközelebb álló csereterméket biztosítjuk). A cseretermék értéke nem haladhatja meg az akcióban részt vevő termék eredeti vásárlási értékét.

3. Korlátozások Az akció keretében részt vevő termékenként évente egy kérelem nyújtható be. Ez azt jelenti, hogy a jelen feltételek és kikötések értelmében egy véletlen sérülést (amennyiben a merevlemez érintett, az adat-helyreállítást is beleértve) vagy egy lopást lehet bejelenteni, vagy egy adat-helyreállítás kérhető. A csere vagy a javítás költsége nem haladhatja meg az eredeti készülék értékét. A jelen akció esetenként legfeljebb 100 azonos helyen lévő készülékre érvényes. Az akció nem korlátozott, mindamellett egyedi vagy többszörös vásárlás esetén, illetve több esetben is igénybe vehető, amennyiben megfelelően végrehajtják a regisztrációt. A törvényben biztosított jogokat a jelen ajánlat nem érinti. A Toshiba nem szavatolja, hogy a regisztrációs webhely használata vagy elérése zavartalan vagy vírusmentes lesz, illetve sem a Toshiba, sem licencadói nem felelősek azokért a károkért, amelyeket a laptopot részben vagy egészében befolyásoló vagy megfertőző rosszindulatú szoftverek okoznak a webhely böngészésének következtében. Az önkéntes csereprogramban részt vevő TOSHIBA laptopok, táblagépek és televíziók nem vesznek részt az akcióban. A visszahívott TOSHIBA laptopok, táblagépek és televíziók csak akkor vehetnek részt az akcióban, ha a hiba a termékvisszahívást megelőzően jelentkezett.

4. A kérelmek benyújtása Ha TOSHIBA laptopját sikeresen regisztrálta a vásárlást követő 14 napon belül, és a laptopot a vásárlás dátumától számított egy éven belül ellopják, váratlanul megsérül, vagy adat-helyreállításra van szüksége, győződjön meg arról, hogy eleget tesz az alább felsoroltaknak:
VÉLETLEN SÉRÜLÉS ESETÉN: Véletlen sérülés esetén a következőket kell tennie: Köteles haladéktalanul megtenni minden szükséges lépést a probléma mértékének korlátozására és az akcióban részt vevő készülék védelmére. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. 72 órán belül jelentse be az esetet, és az eset megtörténte után legfeljebb 7 napon belül juttassa el a kérelemhez szükséges dokumentációt a legközelebbi hivatalos Toshibaszervizhez. Vigye magával a vásárlást igazoló eredeti számlát, amely tartalmazza az akcióban részt vevő készülék típusszámát és vásárlásának dátumát. A hivatalos Toshibaszerviz másolatot készít a vásárlást igazoló eredeti számláról. A véletlen sérülés pontos dátumát és körülményeit megadó, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, az akcióban részt vevő készülék azonosító adatai (a TOSHIBA laptop, táblagép vagy televízió termékcsaládjának neve, a termék típusszáma, sorozatszáma és akciós regisztrációs száma), valamint saját kapcsolatfelvételi adatai. A Toshiba fenntartja a jogot, hogy minden olyan dokumentumot elkérjen, amelyet szükségesnek ítél a javítási kérelem jogosságának megállapításához. A bejelentést Önnek kell megtennie. A dokumentációt és a sérült laptopot, táblagépet vagy televíziót be kell vinnie vagy el kell küldenie a legközelebbi hivatalos Toshiba-szervizbe.
LOPÁS ESETÉN: Lopás esetén a következőket kell tennie: 48 órán belül tegyen feljelentést az illetékes rendőri szervnél. A benyújtott feljelentésnek kell írnia az akcióban részt vevő készülék ellopásának körülményeit, valamint tartalmaznia kell a termék azonosító adatait (sorozatszámát). Ezenfelül a feljelentésben az akcióban részt vevő készülék eltűnését lopásnak kell feltüntetni. 72 órán belül jelentse be a lopást, és az eset megtörténte után legfeljebb 7 napon belül juttassa el a kérelemhez szükséges dokumentációt valamelyik hivatalos Toshiba-szervizhez. Az akcióban részt vevő készülék vásárlását igazoló eredeti számla, amely tartalmazza az akcióban részt vevő készülék típusszámát és vásárlásának dátumát. A hivatalos Toshibaszerviz másolatot készít a vásárlást igazoló eredeti számláról. A rendőrségi bejelentés eredeti vagy másolati példánya. A véletlen sérülés pontos dátumát és körülményeit megadó, a Toshiba által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon, büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozat, az akcióban részt vevő készülék azonosító adatai (a TOSHIBA laptop termékcsaládjának neve, a termék típusszáma, sorozatszáma és akciós regisztrációs száma), valamint saját kapcsolatfelvételi adatai. A büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatban arról is nyilatkoznia kell, hogy az érintett készülék biztosítva volt-e valamely biztosítótársaságnál. Amennyiben igen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a biztosító adatait és a készülék biztosítási számát. A Toshiba fenntartja a jogot, hogy egyeztessen az esetről az érintett biztosítóval. Amennyiben a készülék nem volt biztosítva, a büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatban ezt ki kell jelentenie. Betöréses lopás esetében az azon ingatlan biztosítójához az esetről benyújtott nyilatkozat, ahonnan az akcióban részt vevő készüléket ellopták, valamint az ingatlan javíttatási költségeit igazoló számla. Erőszakos eltulajdonítás esetén orvosi igazolás vagy egy tanú nyilatkozata. A Toshiba fenntartja a jogot, hogy minden olyan dokumentumot elkérjen, amelyet szükségesnek ítél a kérelem érvényesíthetőségének megállapításához. A bejelentést Önnek kell megtennie faxon, e-mailben vagy személyesen a legközelebbi hivatalos Toshiba-szervizben.
ADAT-HELYREÁLLÍTÁSI KÉRELEM ESETÉN:
Adat-helyreállítási kérelem esetén a következőket kell tennie: Győződjön meg arról, hogy a hibás terméket a helyreállító adathordozóval együtt küldi el a Toshiba részére. Az adathordozó hiányában nem végezhető el az operációs rendszer újratelepítése, és a helyreállított adatok mentése sem lehetséges az új merevlemezre. Be kell mutatnia az akcióban részt vevő készülék vásárlását igazoló eredeti számlát, amely tartalmazza az akcióban részt vevő készülék típusszámát és vásárlásának dátumát. A hivatalos Toshiba-szerviz másolatot készít a vásárlást igazoló eredeti számláról. Megjegyzés: A Toshiba és szervizpartnerei nem garantálják az adatok helyreállítását. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó felhatalmazza a Toshibát és szervizpartnereit a merevlemez vizsgálatára és a kár természetének, valamint az adatok helyreállíthatóságának a felmérésére. Ennek nyomán a Toshiba és szervizpartnerei hozzáférhetnek a merevlemezen tárolt adatokhoz. A Toshiba és szervizpartnerei kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy minden tekintetben megfeleljenek az érvényes adatvédelmi rendelkezésekben foglaltaknak. A Toshiba és szervizpartnerei ezenfelül kötelesek teljes körű titoktartással kezelni a felhasználó minden olyan adatát, amelyhez az adat-helyreállítási szolgáltatás nyújtásának következtében hozzáférnek. A Toshiba és szervizpartnerei nem használják fel az adatokat saját céljaikra, és nem bocsátják azokat harmadik felek rendelkezésére. A Toshiba és szervizpartnerei az adat-helyreállítási szolgáltatás befejeztét követő 10 naptári napon belül visszajuttatják, illetve megsemmisítik az összes olyan adatot, amelyhez hozzáfértek, az érintett adatok másolatát is beleértve. Az adat-helyreállítási szolgáltatás igénylésével a felhasználó elismeri, hogy a laptopon található összes adat kizárólag a saját jogos tulajdonát képezi. Amennyiben lehetséges és sikeres az adatok helyreállítása:
• Megtörténik az adat-helyreállítás, és a Toshiba vagy szervizszolgáltatója saját kiszolgálójára menti a helyreállított adatokat, Ön pedig egy új tárolóeszközön kapja vissza őket. Felhívjuk figyelmét, hogy az új merevlemezre érvényes jótállás a laptopra fennmaradó normál jótállási idő végéig vagy legfeljebb 3 hónapig tart. A jótállási idő a két lehetőség közül a hosszabb időtartam.
• A sérült merevlemez a Toshiba tulajdonába kerül, és/vagy a Toshiba a legkorszerűbb szabványos technológiával megsemmisíti a laptopon lévő adatokat oly módon, hogy azok semmiképpen ne legyenek lehívhatók.
• A Toshiba vagy szervizszolgáltatója az új merevlemezt tartalmazó laptop postára adását követő tíz naptári napon keresztül a saját kiszolgálójára mentve tárolja a helyreállított adatok másolatát. Ha a Toshiba vagy szervizszolgáltatója ezen az időn belül nem kap értesítést a felhasználótól, törli az adatokat, és a továbbiakban sem az eredeti adatok, sem másolataik nem lesznek elérhetők.
Amennyiben nem lehetséges és/vagy nem sikeres az adatok helyreállítása:
• A Toshiba vagy szervizszolgáltatói értesítik a felhasználót. A felhasználó az értesítéstől számított 10 naptári napon belül kérelmezheti a sérült merevlemez visszaszolgáltatását. A merevlemez visszaszolgáltatása a Toshiba ügyfélszolgálatának helyi telefonszámán kérhető.
• Ha a felhasználó nem jelzi a leírtaknak megfelelően, hogy igényt tart a merevlemezre, a károsodott merevlemezt a Toshiba a legkorszerűbb szabványos technológiával megsemmisíti oly módon, hogy az adatok semmiképpen ne legyenek lehívhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megsemmisített merevlemez értékének megtérítésére nem lesz jogosult.

5. A „No Problem” Garancia akció korlátozása
• A jelen akcióban nem vehetnek részt a Toshiba alkalmazottai, a Toshiba hivatalos és nem hivatalos viszonteladói, terjesztési hálózatának tagszervezetei, hivatalos szervizei és mindezek alkalmazottai, az alkalmazottak közvetlen családtagjai és senki, aki részt vesz az akció lebonyolításában.
• A felújított és helyreállított állapotban vásárolt TOSHIBA laptopok nem vehetnek részt az akcióban. Az akció nem érvényes az akcióban részt vevő készüléknek a Toshiba által felkínált bővítési lehetőségeire, a tartozékokra és a készülékkel vásárolt kiterjesztett jótállásra. Az akció csak a 2012. április 16-tól 2012. szeptember 30-ig tartó akciós időszakban megvásárolt TOSHIBA laptopokra, táblagépekre és televíziókra vonatkozik.
• Bármiféle olyan eset, amely nem az akcióban részt vevő készülék hirtelen, váratlan megrongálódásából adódik, így például a szándékos megrongálás vagy a jogosulatlan személy általi javítás.
• A megmagyarázhatatlan elvesztés, hiányzó elemek vagy eltűnés.
• A vásárlónak vagy a felelősségi körébe tartozóknak, így például családtagjainak vagy alkalmazottainak a gondatlansága.
• Azok a károk, amelyek esetén nem tudja bemutatni a sérült készüléket, a tűzesetek kivételével.
• A betörés és erőszak hiányában elkövetett lopásból vagy lopási kísérletből származó károk.
• Motoros járművek által okozott károk.
• A nem harmadik fél vagy az azon ingatlan védelméért vagy megfigyeléséért felelős személy által elkövetett lopás vagy lopási kísérlet, ahonnan az akcióban részt vevő készüléket ellopták.
• Az egyértelmű vásárlói gondatlanságból vagy nem megfelelő kezelésből adódó károk.
• Az akcióban részt vevő készüléknek a vásárlóhoz történő szállítása előtt vagy alatt keletkezett kár.
• A meghibásodásból vagy a gyártási hibákból adódó károk.
• Az akcióban részt vevő készülék karbantartásának, ellenőrzésének, módosításának, fejlesztésének költségei.
• Az akcióban részt vevő készülék hosszan tartó használatából adódó elhasználódás; eltömődés, oxidáció, korrodálódás vagy rozsda lerakódása.
• Karcolások, folyadékkiömlés, foltok, korrózió, és általánosságban az akcióban részt vevő készülék külsején fellépő károk, amelyek nem befolyásolják a működését.
• A termék energiaellátását biztosító akkumulátorok, az antennák, a tápvezetékek és a terméket más eszközökkel összekötő vezetékek, avagy általános megnevezéssel a tartozékok vagy bármely cserélhető elem, amelynek cseréjéhez nincs szükség az akcióban részt vevő készülék burkolatának felnyitására.
• A vásárló által végrehajtott műszaki módosítások és javítások.
• Az akcióban részt vevő készülék telepítése vagy összeszerelése alatt keletkezett károk, valamint az az eset, ha az utóbbit egy javítóműhelyre bízták.
• A TOSHIBA által nyújtott felhasználói dokumentáció és utasítások betartásának elmulasztása.
• Az akcióban részt vevő készülék következményes és nem következményes működési kiesése és az immateriális károk.
• Földrengés, szökőár, vulkánkitörés, árvíz és áradások, a folyók áradását is beleértve.
• Polgárháború, külső háborús támadás, robbanásból származó közvetlen vagy közvetett károk, atommaghasadás vagy radioaktív tevékenység nyomán felszabaduló hő vagy sugárzás és a mesterséges részecskegyorsításból származó hatások.
• A kormányzat vagy közhatóság rendeletére történő lefoglalás, igénybevétel, elkobzás, embargó, lefoglalás vagy megsemmisítés.
• Az akció nem terjed ki az alábbiakra: Az operációs rendszer és más szoftverek telepítése és konfigurálása és semmilyen más beállítási szolgáltatás, helyszíni beavatkozás, a más berendezésekkel való összeköttetési vagy kompatibilitási problémák megoldása, a számítógépes hálózati problémák megoldása, valamint a számítógép merevlemezén tárolt és telepített szoftverek és szoftvercsomagok helyreállítását.
• Az akcióban részt vevő azon készülékek, amelyeket nem tartottak kézipoggyászban a nyilvános légi, vízi vagy szárazföldi szállítás során, és nem voltak a vásárló vagy egy másik személy közvetlen felügyelete alatt, szintén nem tartoznak a jelen ajánlat érvényességi körébe.
• Az akcióban részt vevő készülék nem megfelelő csomagolásban való szállításából adódó károk.
• Azok a károk, amelyekre valamely biztosítás nyújt fedezetet. Az adat-helyreállítási szolgáltatásra vonatkozó további kizárások és korlátozások
• A készülék nem jogosult adat-helyreállításra, ha a laptop vagy alkatrész meghibásodása amiatt történt, hogy annak kezelését, karbantartását vagy javítását nem a Toshiba hivatalos viszonteladói vagy márkaszervizei végezték, vagy ha a laptop vagy az alkatrész címkéjét vagy sorozatszámát módosították vagy eltüntették. A jelen adat-helyreállítási szolgáltatás nem tartalmazza a szoftverek helyre- vagy visszaállítását. A Toshiba nem vállal felelősséget a nyereségkiesésekért vagy bármilyen következményes kárért, adatvesztésért, a szoftverek elvesztéséért vagy a szoftverek újrakonfigurálásának költségeiért.
• Mivel az adathordozó vagy az adatok már hibásak lehetnek, a felhasználónak az említett tételek tekintetében le kell mondania a kártalanításra való minden jogáról. Ennélfogva a Toshibát és beszállítóit nem terheli felelősség az említett tételeket ért azon további károkért, amelyek az adatok helyreállítására és új eszközre való mentésére tett kísérletek során keletkeznek.
• A Toshibát vagy beszállítóit nem terheli felelősség az adathordozóban vagy az adatokban a szállítás során keletkezett semminemű kárért. A felhasználó elfogadja, hogy az ilyen kárral kapcsolatos intézkedést a futárcéghez kell intéznie.
• Az adat-helyreállítás csak az alkatrészeket és a munkadíjat foglalja magába. Nem érvényes semmilyen külső oknak, nem megfelelő használatnak, szállításnak, elhasználódásnak, vírusoknak, módosításnak, nem a Toshiba által gyártott összetevőknek és szoftvereknek, átalakításnak, nem megfelelő telepítésnek, nem megfelelő karbantartásnak, szoftverjavításnak vagy elhanyagolásnak tulajdonítható meghibásodás vagy sérülés esetén. Ha a laptop javítása olyan ok miatt válik szükségessé, amelyre a jelen szolgáltatás nem terjed ki, a Toshiba fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel az alkatrészek, a munka és a költségek fejében. Jótállás és felelősség kizárása adat-helyreállítás esetén
• A Toshiba és szervizszolgáltatói sem törvényi, sem más jótállást nem vállalnak. A Toshiba és szervizszolgáltatói nem tehetők felelőssé semmiféle adatvesztésért, bevételkiesésért vagy profitvesztésért, illetve más eseti, véletlen vagy járulékos kárért, beleértve többek között a Toshibához vagy szervizszolgáltatójához vagy onnan történő szállítás során bekövetkezett adatvesztést. A felhasználó tisztában van azzal, hogy az adathelyreállítási szolgáltatás hordozza az adatok károsodásának kockázatát, beleértve többek között az adatok megsemmisülésére és az adat-helyreállítás sikertelenségére vonatkozó kockázatot, illetve az adatok pontatlan vagy töredékes helyreállításának kockázatát. Ennélfogva a Toshiba és szervizszolgáltatói nem tehetők felelőssé az ilyen jellegű károkért. Általános kivételek és rendelkezések
• Azokat a kérelmeket, amelyekben nem szerepelnek a kért adatok, illetve amelyekhez 7 napon belül nem mellékelik a szükséges dokumentumokat, a Toshiba elutasíthatja.
• A 72 órán belül be nem jelentett eseteket a Toshiba elutasíthatja.
• A jelen akciót nem vehetik igénybe jogi személyek, szervezetek és olyan személyek, akik az ENSZ Biztonsági Tanács, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Japán és Svájc különböző tiltólistáin szerepelnek.
• Ne feledje, hogy csak az Önhöz legközelebbi hivatalos márkaszervizhez tud kérelmet benyújtani. A www.noproblemguarantee.com webhelyről megtudhatja, hogy hová nyújthatja be kérelmét. A Toshiba címeire beküldött kérelmekkel nem foglalkozunk.
• A Toshiba fenntartja a jogot, hogy az olyan kérelmek esetén, amelyekben több mint két készülék érintett, ellenőrzést és további vizsgálatot folytasson. A Toshiba fenntartja a jogot az akció befejezésére, amelyről 14 nappal korábban értesítést ad. A Toshiba továbbá fenntartja a jogot, hogy kizárja azt a felhasználót a jelen akcióból, akinek a regisztrációjával és/vagy a kérelmével kapcsolatban szabálytalanság jut a tudomására. Jogi viszontkereset benyújtása nem lehetséges.

Oldal tetejére

banner

×